Over medewerkers motiveren zijn honderden boeken geschreven, meer dan 32 theorieën in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en talloze artikelen in de media verschenen. Blijkbaar is het niet zo eenvoudig om mensen te laten doen wat je als manager graag wil.

In contrast met dit gegeven is het feit dat amateurverenigingen meestal volledig draaien op vrijwilligers. Mensen dus die zich geheel belangeloos voor de goede zaak inzetten. Die je niet hoeft te motiveren, omdat ze het al zijn.

Hoe komt dat? Waarom kan een medewerker op het werk niet vooruit te branden zijn en in de vereniging een tomeloze inzet tonen? Waarom beklimmen mensen bergen, leren pianospelen of  maken ze de mooiste dingen zonder er een cent voor betaald te krijgen? In deze video legt Dan Pink dat op een grappige en heldere manier uit.

Wat de video niet vertelt is dat mensen in doorsnee vier basismotieven hebben. Dat zijn:

  • Overleven
  • Zelfbeschikking
  • Acceptatie
  • Ambitie

In volgende blogs ga ik nader op deze motieven in en op de wijzen waarop je die kunt versterken of verzwakken. Ik zal ook laten zien dat de wijze waarop mensen uitdrukking geven aan deze motieven te maken heeft met hun persoonlijkheid en ik zal een systeem geven waarmee je iemands type al snel kunt herkennen. Goed voor wat extra mensenkennis en de inzichten om effectiever met anderen om te gaan. Of dat nu je medewerkers zijn, klanten, de CEO of je partner.