Proactiviteit en persoonlijkheid

Ik hoor wel eens de opmerking: “je bent proactief of niet”. Daarin klinkt een soort gelatenheid, een aanvaarding; een ‘fait accompli’. Zo van je kunt er toch niks aan doen als je niet proactief bent. Dat zit in je genen wordt er dan gezegd. De vraag is in hoeverre dat waar is. Intuītief voel je wel…

Proactiviteit: het proces

In mijn vorige blog besprak ik in het kort het belang van proactiviteit. Ik durf rustig te stellen dat meer proactiviteit bij mensen gunstig is voor iedereen. Voor de mensen zelf, voor hun omgeving en voor de leefbaarheid van onze wereld. Voor organisaties kan het zelfs een kritische succesfactor zijn. In ‘Het Nieuwe Werken’ zullen…

Wat je nog niet wist over proactiviteit

Proactief zijn is veel meer dan een gunstige karaktertrek. Het is de meest basale en zelfs de belangrijkste eigenschap die mensen kunnen hebben om het leven vooruit te leven. In de komende weken en maanden zal ik daarom meerdere blogs schrijven over proactiviteit. Niet in de oorspronkelijke psychologische betekenis ervan, maar in de gangbare betekenis van…

Motivatie lezen uit medewerkersgedrag

Verschillende keren in mijn praktijk als coach heb ik van managers de vraag voorgelegd gekregen of ik tips had hoe zij hun medewerkers konden motiveren. Blijkbaar werd aan de optimale houding of inzet van medewerkers getwijfeld en dacht men dat dit kon worden opgelost door aan hun motivatie(s) te ‘sleutelen’. Helaas. Er is geen recept…

Mensentypen

In twee vorige blogs gaf ik aan dat ik verder zou ingaan op manieren om te achterhalen wat drijvende motieven achter het gedrag van medewerkers zouden kunnen zijn. Om dat begrijpelijk te maken, moet ik echter eerst inzoomen op het gedrag zelf. Uiteraard geldt dat wat ik hier schrijf niet alleen op medewerkers van toepassing…

Basismotieven

Er is in de loop der jaren veel kennis verzameld over motivatie. Alhoewel alle inzichten hun nut hebben, is voor de meesten de theorie over motiveren een onoverzichtelijke en weinig praktische materie geworden. Ik wil hier voor leidinggevenden wat toepasbare helderheid in brengen. Echte motivatie komt van binnen Laat ik beginnen met een van de…

Aandacht doet groeien

Het lijkt een open deur. Wie leiding geeft, doet er goed aan om zijn mensen aandacht te geven en te leren kennen. Hoe beter immers de verhoudingen zijn, hoe effectiever ook de interacties. Helaas wijst de praktijk anders uit. In 60-70% van de gevallen blijkt de manier van leidinggeven niet te matchen met wat medewerkers nodig hebben…

Medewerkers motiveren

Over medewerkers motiveren zijn honderden boeken geschreven, meer dan 32 theorieën in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en talloze artikelen in de media verschenen. Blijkbaar is het niet zo eenvoudig om mensen te laten doen wat je als manager graag wil. In contrast met dit gegeven is het feit dat amateurverenigingen meestal volledig draaien op vrijwilligers. Mensen…

Van manager naar leider

Tijdens de industriële revolutie bloeide de klassieke manier van managen op: analyseren, plannen, uitvoeren en controleren. Het werd een adagium. Winst en aandeelhouderswaarde werden tot het hoogste doel verheven. Maar als het allemaal zo goed zou werken, waarom gaat het dan in een aantal sectoren niet zoals het zou horen?